Кръстосано търсене за: централна климатизация VRF & Тошиба (Toshiba)

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0243H

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0243H

с доставка
Охл.: 7.10 kW
Отоп.: 8.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0183H

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0183H

с доставка
Охл.: 5.60 kW
Отоп.: 6.30 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0153H

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0153H

с доставка
Охл.: 4.50 kW
Отоп.: 5.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0123H

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0123H

с доставка
Охл.: 3.60 kW
Отоп.: 4.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0093H

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0093H

с доставка
Охл.: 2.80 kW
Отоп.: 3.20 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0073H

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0073H

с доставка
Охл.: 2.20 kW
Отоп.: 2.50 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0124MH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0124MH-E

с доставка
Охл.: 3.60 kW
Отоп.: 4.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0094MH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0094MH-E

с доставка
Охл.: 2.80 kW
Отоп.: 3.20 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0074MH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMK-AP0074MH-E

с доставка
Охл.: 2.20 kW
Отоп.: 2.50 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0184NH-E

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0184NH-E

с доставка
Охл.: 5.60 kW
Отоп.: 6.30 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0154NH-E

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0154NH-E

с доставка
Охл.: 4.50 kW
Отоп.: 5.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0124NH-E

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0124NH-E

с доставка
Охл.: 3.60 kW
Отоп.: 4.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0094NH-E

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0094NH-E

с доставка
Охл.: 2.80 kW
Отоп.: 3.20 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0074NH-E

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0074NH-E

с доставка
Охл.: 2.20 kW
Отоп.: 2.50 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0244H

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0244H

с доставка
Охл.: 7.10 kW
Отоп.: 8.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0184H

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0184H

с доставка
Охл.: 5.60 kW
Отоп.: 6.30 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0154H

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0154H

с доставка
Охл.: 4.50 kW
Отоп.: 5.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0124H

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0124H

с доставка
Охл.: 3.60 kW
Отоп.: 4.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0094H

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0094H

с доставка
Охл.: 2.80 kW
Отоп.: 3.20 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0074H

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0074H

с доставка
Охл.: 2.20 kW
Отоп.: 2.50 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0244BH

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0244BH

с доставка
Охл.: 7.10 kW
Отоп.: 8.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0184BH

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0184BH

с доставка
Охл.: 5.60 kW
Отоп.: 6.30 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0154BH

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0154BH

с доставка
Охл.: 4.50 kW
Отоп.: 5.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0074BH

Вътрешно тяло Тошиба MML-AP0074BH

с доставка
Охл.: 2.20 kW
Отоп.: 2.50 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0961HFE

Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0961HFE

с доставка
Охл.: 28.00 kW
Отоп.: 17.40 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0721HFE

Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0721HFE

с доставка
Охл.: 22.40 kW
Отоп.: 13.90 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0481HFE

Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0481HFE

с доставка
Охл.: 14.00 kW
Отоп.: 8.90 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0184SPH

Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0184SPH

с доставка
Охл.: 5.60 kW
Отоп.: 6.30 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0154SPH

Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0154SPH

с доставка
Охл.: 4.50 kW
Отоп.: 5.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0124SPH

Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0124SPH

с доставка
Охл.: 3.60 kW
Отоп.: 4.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMDU-AP0094SPH

Вътрешно тяло Тошиба MMDU-AP0094SPH

с доставка
Охл.: 2.80 kW
Отоп.: 3.20 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0074SPH

Вътрешно тяло Тошиба MMD-AP0074SPH

с доставка
Охл.: 2.20 kW
Отоп.: 2.50 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0244SH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0244SH-E

с доставка
Охл.: 7.10 kW
Отоп.: 8.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0184SH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0184SH-E

с доставка
Охл.: 5.60 kW
Отоп.: 6.30 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0154SH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0154SH-E

с доставка
Охл.: 4.50 kW
Отоп.: 5.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0124YH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0124YH-E

с доставка
Охл.: 3.60 kW
Отоп.: 4.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0094YH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0094YH-E

с доставка
Охл.: 2.80 kW
Отоп.: 3.20 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0074YH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0074YH-E

с доставка
Охл.: 2.20 kW
Отоп.: 2.50 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0562WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0562WH

с доставка
Охл.: 16.00 kW
Отоп.: 18.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0482WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0482WH

с доставка
Охл.: 14.00 kW
Отоп.: 16.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0362WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0362WH

с доставка
Охл.: 11.20 kW
Отоп.: 12.50 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0302WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0302WH

с доставка
Охл.: 9.00 kW
Отоп.: 10.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0272WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0272WH

с доставка
Охл.: 8.00 kW
Отоп.: 9.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0242WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0242WH

с доставка
Охл.: 7.10 kW
Отоп.: 8.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0182WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0182WH

с доставка
Охл.: 5.60 kW
Отоп.: 6.30 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0152WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0152WH

с доставка
Охл.: 4.50 kW
Отоп.: 5.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0122WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0122WH

с доставка
Охл.: 3.60 kW
Отоп.: 4.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0092WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0092WH

с доставка
Охл.: 2.80 kW
Отоп.: 3.20 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0072WH

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0072WH

с доставка
Охл.: 2.20 kW
Отоп.: 2.50 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0184MH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0184MH-E

с доставка
Охл.: 5.60 kW
Отоп.: 6.30 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0154MH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0154MH-E

с доставка
Охл.: 4.50 kW
Отоп.: 5.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0124MH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0124MH-E

с доставка
Охл.: 3.60 kW
Отоп.: 4.00 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0094MH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0094MH-E

с доставка
Охл.: 2.80 kW
Отоп.: 3.20 kW
попитай за цена
R410A
Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0074MH-E

Вътрешно тяло Тошиба MMU-AP0074MH-E

с доставка
Охл.: 2.20 kW
Отоп.: 2.50 kW
попитай за цена
R410A
Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.