dsa

Утилизация на топлина във вентилационни системи

Регенератори с въртящ се барабан, капилярни вентилатори и регенератори с оросяем пълнеж

Непрекъснато растящите енергийни разходи изправиха промишлените производства пред крайната необходимост от внедряването на енергийно-ефективни технически и технологични решения. Търсенето на възможности за понижаване на енергоемкостта насочи усилията и в посока оптимизиране на енергийната консумация на вентилационните системи. Сред наложилите се подходи за повишаване на енергийната ефективност в областта на ОВК е оползотворяването на отпадната топлина от вентилационни и климатични инсталации. Отличават се с елементарна конструкция

Ротационните топлообменници не се отличават със сложна конструкция. В метален корпус е поставен въртящ се барабан, който е изграден от въздухопроницаем материал с акумулиращи свойства. Барабанът се върти с
честота до 15 min-1. Дебелината му обикновено е около 0,2 – 0,3 m, а диаметърът му варира в границите от 0,4 до 5 m. Логично, по-големият диаметър на барабана осигурява по-голям дебит на преминаващия през него
въздух. В зависимост от габаритите на топлообменника, барабанът би могъл да бъде монолитен – при по-малките диаметри, докато при по-големи размери барабана се сглобява от отделни сектори.

Корпусът, в който се монтира барабанът, обикновено се изпълнява от поцинкована ламарина, както и от ламарина с вътрешно покритие от полимерни материали или ламарина от легирана стомана. В зависимост от свойствата на преминаващия въздух се определя и необходимата корозионна защита на корпуса.
Присъединяването му към въздухопроводите обикновено се реализира чрез щуцери.

Основната разлика между регенеративните и рекуперативните топлообменници е, че при първия вид се осъществява едновременен пренос на скрита и на явна топлина.

При ротационните топлообменници двата преминаващи през регенератора въздушни потока – изхвърлян и външен, са съседни, като всеки от тях протича през едната половина на барабана, а направлението им е противоположно един на друг. Между двата потока има разделителна зона, която ограничава преноса на
въздух между тях. Обикновено до 3% от изхвърляния въздух постъпва в потока на външния въздух, но е възможно преносът да бъде ограничен до 0,5% при използването на регенератори със специални уплътнителни устройства.

Принципът на действие на ротационните топлообменници се състои в пренасяне на топлината от единия към другия въздушен поток чрез акумулиращия материал, който е с висок коефициент на топлообмен. На практика, средата извлича и съхранява топлината от високотемпературния поток и в резултат на въртенето
на барабана я предава на студения въздушен поток. Видът на използваната акумулираща среда се определя от съдържащите се във въздуха примеси, температурите на оросяване на двата въздушни потока, както и от
характеристиките им. Обикновено като акумулираща среда се използват керамични, метални, минерални или органични материали

За да се увеличи преносът на влага или за да се постигне по-висока корозионна устойчивост, често използваният материал допълнително се обработва или напластява. Една от наложилите се конструкции е фолио или тел от алуминий със и без покритие от хигроскопични платове. Тази конструкция, обаче, е подходяща за работни температури до 80 оС и е с малка корозионна устойчивост. За температури до 200 оС предимно се използват керамични материали. Керамиката се характеризира с много добри свойства по отношение на температурната и химическата й устойчивост. От друга страна, съществува възможност керамиката допълнително да се обработи за повишаване на хигроскопичността й. При много високи температури от порядъка до 500 оС и агресивна среда се препоръчва приложението на легирана стомана във вид на акумулираща среда.

Оразмерителни параметри и монтаж на регенераторите

За оразмеряването на регенераторите се използват зависимости, описващи топло- и масопреносните процеси във функция на конструктивните и експлоатационните им параметри. Целта е да се определят ефективността на преносните процеси и големината на хидравличните загуби при предварително избрани геометрични
размери на барабана – диаметър, дебелина, коефициент на запълване, характерен размер на пълнежа; вид на акумулиращия материал и скорост на топлоносителя. Обикновено скоростта на преминаващия през акумулиращия слой въздух не надвишава 6 m/s.

За монтаж на регенераторите се използват различни начини. Топлообменниците се изпълняват както за хоризонтален, така и за вертикален монтаж. В зависимост от конкретните условия могат да се комбинират с
въздухообработваща централа или да се монтират самостоятелно към въздухопроводите. В случаите, когато регенераторите се монтират самостоятелно, се препоръчва във въздуховодите да се предвидят контролни
люкове.

При монтажа е добре да се има предвид фактът, че аеродинамичните загуби в инсталацията и начинът на разполагане на вентилаторите спрямо регенераторите създават определено съотношение между статичните налягания на входа и на изхода на регенератора. Това съотношение оказва пряко влияния върху посоката
и обема на инфилтрирания въздух. Когато статичното налягане на външния въздух е по-високо от това на изхвърляния въздух, количеството въздух, преминало от потока отработен въздух в потока външен въздух, е минимално.

В случаите, при които в отработения въздух не се съдържат вредни вещества, е възможно да не се прави пълно разделение на отработения и външния въздух, т.е. съществуват условия инсталацията да работи на рециркулация. За приложения, в които инсталацията поддържа режим на рециркулация, се допуска
известна разлика в наляганията и не е необходима реверсивна зона на вентилатора. В този случай при изчисляването на вентилаторите е необходимо да се вземе предвид преминалото количество въздух от единия в другия въздушен поток.

Капилярните вентилатори

конструктивно представляват кожух, в който е поставен въртящ се неметален пръстен, изпълняващ едновременно ролята на работно колело и топлообменник. Структурата на пръстена е неподредена. Този вид регенератори се използват предимно за сгради с ограничени обеми и при работни температури в диапазона
до 40 -50 оС в зависимост от използвания материал. При тях се постига добро уплътняване на границите между изхвърляния и външния въздух. Тъй като този вид регенератори имат и филтриращо действие, се препоръчва пръстенът да се подменя периодично или да се регенерира чрез подходяща обработка.

Характерно за капилярните вентилатори е, че при тях не съществува опасност от замръзване. Отличават се с безшумна работа, но и с невисок КПД, поради действието на капилярните сили и невъзможността от формирането на оптимални течения. Съществува възможност да се променя частта от рециркулационен
въздух чрез конструктивно изменение на положението на разделителната стена.

Регенераторите с оросяем пълнеж

се изпълняват конструктивно с две отделни камери, в които е поставена твърда акумулираща маса. В камерите през специални дюзи се впръсква течност със специфични свойства, която влиза в контакт с въздуха. Двете камери са свързани посредством тръбопроводи. За осъществяване на циркулация в двата
отворени кръга, към системата се включват и помпи. При този вид регенератори работната течност трябва да отговаря на определени изисквания. Необходимо е да запазва свойствата си в условията на непрекъснато променящите се стойности на температурата и влажността на въздушните потоци. Също така е необходимо да притежава способността да отнема и отдава влага на потоци с различна влажност, както и да притежава антисептични свойства, които да се запазват през експлоатационния период. Течността не трябва да отделя вредни и миризливи газове, както и да не се изпарява бързо. От съществено значение, естествено, е и финансовата стойност на използваната течност. Регенераторите с оросяем пълнеж могат да се използват не само за утилизация на топлина, но и на студ. Регулирането на мощността им е чрез изменение на дебита на
циркулиращия флуид.

 

Можете да оставите своето мнение или да ни зададете въпрос

С натискането на бутона за изпращане декларирате, че сте съгласни с общите условия и правилата на ползване на страницата. Всички мнения се задържат за одобрение от редактор. Ако не виждате в момента мнението си не е необходимо да го изпращате повече от един път.Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.