Кои са основни предпазни мерки за монтаж на климатици?

„Поискайте монтажните работи да се извършат от дилъра или от квалифициран персонал.
Не се опитвайте да монтирате климатика сами. Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар.
• Монтирайте климатика съгласно инструкциите в това ръководство. Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар.
• При изпълнение на монтажните работи следва да се използва само посоченото допълнително оборудване и детайли. Неспазването на това изискване може да доведе до изтичане на вода, токови удари, пожар или падане на блока.
• Монтирайте климатика върху здрава основа, която може да издържи теглото на уреда.
Недостатъчната здравина на основата може да доведе до падане на оборудването и да причини нараняване.
• Електрическите работи трябва да се извършат в съответствие с приложимите местни и национални разпоредби, както и с инструкциите в това ръководство за монтаж. За захранване на системата задължително използвайте оделна силова верига. Недостатъчният капацитет на силовата верига и неправилно извършените работи могат да доведат до токов удар или пожар.
• Използвайте кабел с подходяща дължина. Не използвайте наставени кабели или удължителни кабели, тъй като това може да причини пренагряване, токови удари или пожар.
• Всички кабели следва да са добре закрепени, да се използват само изрично указаните видове проводници,
и върху контактните съединения или проводниците не трябва да има никакво външно въздействие.
Неправилното свързване или закрепване на проводниците може да доведе до ненормално загряване или пожар.
• При прокарване на захранващите кабели и свързване на кабелите между вътрешния и външния модул,
разположете кабелите така, че капакът на контролната кутия да е затворен добре. Неправилното поставяне на капака на контролната кутия може да доведе до токов удар, пожар или прегряване на клемите.
• Ако по време на монтажните работи има изтичане на охладителен газ, незабавно проветрете зоната.
Ако охладителният газ влезе в контакт с огън, може да се отделят токсични газове.
• След завършване на монтажа, проверете за утечки на охладителен газ. Ако в стаята има изтичане на охладителен газ, който влезе в контакт с източник на огън (калорифер, печка или сушилня), може да се отдели токсичен газ.
• При монтаж или преместване на климатика, източете охладителната верига, за да се гарантира липсата на
въздх, и използвайте само указания охладителен агент (R410A). Наличието на въздух или други чужди тела в охладителната верига причинява ненормално повишаване на налягането, което може да доведе до повреда на оборудването и дори до нараняване.
• По време на монтажа, плътно прикрепете охладителния тръбопровод, преди да пуснете компресора. Ако компресорът не е свързан и затварящият вентил е отворен по време на работа на компресора, при пускане н а компресора ще се всмуче въздух, което ще доведе до ненормално налягане в охладителния цикъл, повреда на оборудването и дори до нараняване.
• По време на изпомпване, спрете компресора преди сваляне на охладителните тръби.
Ако компресорът все още работи и затварящият вентил е отворен по време на изпомпване, при сваляне на тръбите ще се всмуче въздух, което ще доведе до ненормално налягане в охладителния цикъл, повреда на оборудването и дори до нараняване.
• Не забравяйте да заземите климатика.
Не заземявайте уреда към тръбопроводи, гръмоотводи или телефонно заземяване. Неправилното заземяване може да доведе до токов удар.
• Задължително инсталирайте детектор за утечки на земята. Неговата липса може да доведе до токов удар или пожар.
ВНИМАНИЕ
• Не монтирайте климатичната система на място, където има опасност от излагане на въздействието на утечки от запалим газ. В случай на изтичане на газ, натрупването на газ около климатика може да доведе до опасност от пожар.
• Като следвате инструкциите в това ръководство за монтаж, монтирайте дренажен тръбопровод, за да се
осигури правилно дрениране и изолирайте тръбите, за да се предпазят от кондензиране. Неподходящият дренажен тръбопровод може да доведе до изтичане на вода и повреда на имущество.
• Затегнете конусовидната гайка според указания начин, например, с гаечен ключ. Ако конусовидната гайка е твърде затегната, тя може да се спука след продължителна употреба, което ще доведе до изтичане на
охладителен агент.“

Из инструкция за монт. на климатици

 

Можете да оставите своето мнение или да ни зададете въпрос

С натискането на бутона за изпращане декларирате, че сте съгласни с общите условия и правилата на ползване на страницата. Всички мнения се задържат за одобрение от редактор. Ако не виждате в момента мнението си не е необходимо да го изпращате повече от един път.Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.