Какво представлява SEER?

Ефективността на климатичните системи напоследък се отчита от така наречения Seasonal Energy Efficiency Ratio или Средна сезонна енергийна ефективност което по дефиниция от Климатично,отоплителния и хладилен институт е стандарт ARI 210/240 , е стойността на коефициента на преобразуване на всяка климатична система к.акто и на въздушно-помпеното оборудване..

Коефициентът SEER отчита стойността на изходната охладителна мощност на уреда в Btu( British thermal unit) през конкретния охладителен сезон спрямо цялото количество изразходена електрическа енергия във ват-часове през същия период.
Колкото по-висок е EER , толкова по-ефективна е машината.

Например, да разгледаме климатик с мощност 5000-Btu за час( 1500Вт) , със SEER от 10Btu/W-h, работейки за 1000 часа за годишен охладителен сезон ( например 8 часа за 125 дни).

Годишната охладителна изходна мощност ще бъде:

5000BTU/ч. * 8ч./ден * 125 дни/год. = 5000000 BTU/годишно
Със SEER равен на 10, годишно изразходваната електрическа енергия ще бъде:

5000000 BTU/год./10 BTU/Вт.*ч.=500000Вт/год.

Средната използвана мощност също може да бъде калкулирана по-лесно като:

Средна мощност = (BTU/h)/(SEER)=5000/10=500W

Ако цената на електричеството е 20евроцента/кВт.ч. ,тогава цената за един работен час е:
0.5 кВт * 20 евро цента/кВт*ч.=10 евроцента/ч.

Връзка между SEER и EER/COP

Коефициентът на енергийната ефективност (EER) за специфичните охлаждатителни устройства представлява отношение на изходната мощност в режим охлаждане
(в Btu/Вт.ч.), спрямо входната ел. мощност (във ватове) спрямо дадена работна точка. EER основно се изчислява използвайки външнатемпература 95F и вътрешна температура (често на връщащия въздух) от 80F и 50% относителна влажност.

EER – ът е пряко свръзан с коефициента на преобразуване (COP ) използван най-често в термодинмаката , като основната разлика е, че COP при охладителните устрийства е с единица по-малко : като охладителния товар и електрическата енергия необходима за да задвижи мапината са измервани в едни и същи мерни единици, например ватове. Поради тази причина COP е универсален и може да се използв за всякакви системиили:
EER=COP*3.412
SEER се измерва в същите единици от Btu/Вт.ч. но вместо да се оценява като самостоятелно работно състояние., това представлява очакваната обща производителност за типичното състояние на времето в даде регион. SEER се изчислява със същата вътрешна температура, но с по-висок диапазон на външните тмеператури между 65 и 104 градуса по Фаренхайт, с определена процентност на времето на всеки от 8 бина за всеки през 5 градуса по Фаренхайт. Няма закономерност за различните климатични условия, в които се наблюдават промени. Това просто дава индикация как всъщност EER е засегнат от различните външни температури през целия охладителен сезон.

Стандартно EER за жилижни сгради с централна климатизация е = 0.875*SEER.SEER и е с по-висока стойност спрямо EER за същото оборудване на други .

По-детайлен метод за преобразуване от SEER до EER се използва тази формула:

EER= -0.02*SEER2 +1.12*SEER2

Забележка: този метод се използва само за репернно моделиране и не се предпочита за всички климатични условия.

SEER равен на 10 е приблизително еквивалентен на EER равен на 11 , а COP е равен на 3.43, което означава че 3.43 от топлинната енергия са преобразуват от вътре за тяло за да се получи работа която за задейства климатика или термопомпата.

jfdghjhthit45

 Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.