Какво представляват COP и EER?

В техническите паспорти на климатиците, които се продават у нас, освен добре известните седем енергийни класа, обикновено се посочват и двете характеристики – коефициент на преобразуване COP (Coefficient of Performance) и коефициент на енергийна ефективност EER (Energy Efficiency Ratio). Някои производители представят в техническите паспорти на произвежданите от тях климатици само единия от коефициентите. По тази причина универсалност в използването им не съществува. Същността на COP и EER е много подобна – те се дефинират като съотношение между отдаваната топлинна мощност на климатика и консумираната от него електрическа мощност. Най-често коефициентът COP се дефинира като описаното отношение при работа на климатика в режим на отопление, а коефициентът EER – в режим на охлаждане. Следователно, принципна разлика в същността на двата коефициента не съществува. Различието е в големината на коефициентите, произтичащо от факта, че COP се е наложил като характеристика на климатиците в режим на отопление, а EER – в режим на охлаждане.

COP винаги е по-голям от EER

Коефициентът на преобразуване при охлаждане EER, посочван от някои производители и като COP, се дефинира като съотношение между топлината, която климатикът извлича от стаята, към енергията, която компресорът му е изразходил, за да свърши тази задача. При работа на климатика в режим на отопление коефициентът COP е равен на съотношението между топлината, която климатикът вкарва в стаята, отново за единица консумирана електроенергия. Например климатик с COP 3 ще произведе 3 кВтч топлина за 1 кВтч консумирана електрическа енергия. Следователно, колкото по-висок е коефициентът на преобразуване, толкова по-ниска ще е енергоемкостта и по-висока ефективността.

Както вече бе споменато, коефициентите на преобразуване при охлаждане и отопление се различават не само по приетите им буквени означения, а и в стойностите. За разлика от условността при символите, обаче, стойностните разлики имат логично обяснение. Коефициентът на преобразуване в режим на отопление е винаги по-висок от този в режим на охлаждане. Причината е, че компресорът на климатика се нагрява в процеса на работа и е източник на допълнителна топлинна енергия.

Реалните стойности на COP и EER

В борбата за пазарно благополучие някои производители залагат на нереалистично високи стойности на коефициентите на преобразуване. Дори и сравнително бегъл преглед на пазара у нас показва, че по отношение на коефициента на преобразуване при охлаждане COP най-често посочваните стойности на между 2 и 5. Предлагат се и климатици със COP до 6 – 7. Стойността на коефициента на преобразуване при охлаждане EER обикновено варира между 2.5 и 4 за различните модели. Напълно реалистично е да се намерят климатици с COP и EER по-високи от посочените максимални стойности.

На практика обаче големината на коефициентите на преобразуване не е постоянна. Тя е функционално зависима от разликата между външната и вътрешната температура. Следователно, записаните в паспортите стойности биха могли и да са реални, но само при най-благоприятното за работата на климатика съотношение между температурите навън и в климатизираното помещение. Обективна представа за ефективността на работа на един климатик би могла да се получи от т.нар. средногодишен коефициент на преобразуване. Счита се, че за сплит-системите, които имат преобладаващ пазарен дял, реалната стойност на средногодишния коефициент е около 3.

Енергийното класифициране

Коефициентите на преобразуване в режим на охлаждане и в режим на отопление са базов показател за добре известното енергийно класифициране на климатиците. В зависимост от енергийната си ефективност климатиците се класифицират в скала, започваща от A и завършваща с G. С най-висока енергийна ефективност на климатиците от клас A, а с най-ниска тези от клас G. Междинна е енергоемкостта на климатиците от класове B, C, D, E и F.

 

Мнения и обратна връзка

 1. Климатик Панасоник KIT-RE15PKE-3 – Климатици София | Климатици София цени | Климатици София в промоция |

  […] kW Oтоплителна мощност – 5.0 (0.9-6.8) kW Енергиен клас – A EER – 3.33 SEER – 5.6 (A++) COP – 3.61 SCOP- 3.4 (A) Ниво на […]


 2. Климатик Панасоник KIT-RE9PKE-3 – Климатици Пловдив | Климатици Пловдив цени | Климатици Пловдив в промоция |

  […] kW Oтоплителна мощност – 3.3 (0.9-4.1) kW Енергиен клас – A EER – 3.57 SEER – 5.6 (A+) COP – 4.02 SCOP – 3.4 (A) Ниво на […]


 3. Климатик Панасоник KIT-RE12PKE-3 – Климатици Пловдив | Климатици Пловдив цени | Климатици Пловдив в промоция |

  […] 3.47 SEER – 5.6 (A++) COP – 3.79 SCOP – 3.4 […]


 4. Климатик Панасоник KIT-RE15PKE-3 – Климатици Пловдив | Климатици Пловдив цени | Климатици Пловдив в промоция |

  […] kW Oтоплителна мощност – 5.0 (0.9-6.8) kW Енергиен клас – A EER – 3.33 SEER – 5.6 (A++) COP – 3.61 SCOP- 3.4 (A) Ниво на […]


 5. Климатик Панасоник KIT-RE18PKE-3 – Климатици Пловдив | Климатици Пловдив цени | Климатици Пловдив в промоция |

  […] kW Oтоплителна мощност – 5.8 (0.98-8.0) kW Енергиен клас – A EER – 3.40 SEER – 6.7 (A++) COP – 3.77 SCOP- 4.1 (A+) Ниво на […]


 6. Климатик Панасоник KIT-E12PKE – Климатици Пловдив | Климатици Пловдив цени | Климатици Пловдив в промоция |

  […] мощност – 3.5 (0.85-4.0) kW EER – 4.12 SEER – 6.6 (A++) Ел. консумация при охлаждане – 0.850(0.250-1.120) kW […]


 7. Климатик Панасоник KIT-E9PKE – Климатици Русе | Климатици Русе цени | Климатици Русе в промоция |

  […] мощност – 2.5 (0.85-3.0) kW EER – 4.67 SEER – 6.6 (A++) Ел. консумация при охлаждане – 0.530 (0.245-0.720) kW […]


 8. Климатик Панасоник KIT-E12PKE – Климатици Русе | Климатици Русе цени | Климатици Русе в промоция |

  […] мощност – 3.5 (0.85-4.0) kW EER – 4.12 SEER – 6.6 (A++) Ел. консумация при охлаждане – 0.850(0.250-1.120) kW […]


 9. Климатик Панасоник KIT-E15PKE – Климатици Русе | Климатици Русе цени | Климатици Русе в промоция |

  […] мощност – 4.2 (0.85-5.0) kW EER – 3.36 SEER – 5.9 (A++) Ел. консумация при охлаждане – 1.22 (0.215-1.60) kW […]


 10. Климатик Панасоник KIT-E18PKE – Климатици Русе | Климатици Русе цени | Климатици Русе в промоция |

  […] мощност – 5.0 (0.98-6.0) kW EER – 3.44 SEER – 6.9 (А++) Ел. консумация при охлаждане – 1.44 (0.28-1.99) kW […]


 11. Климатик Тошиба RAS-137SKV/SAV-E5 – Климатици Бургас | Климатици Бургас цени | Климатици Бургас в промоция |

  […] Енергиен клас А Дистанционно управление в комплекта EER – 3.24 SEER – 5.90 COP – 3.68 SCOP – 3.80 Размери […]


 12. Климатик Тошиба RAS-107SKV/SAV-E5 – Климатици Бургас | Климатици Бургас цени | Климатици Бургас в промоция |

  […] Енергиен клас А Дистанционно управление в комплекта EER – 3.29 SEER – 5.10 COP – 3.81 SCOP – 4.50 Размери […]


 13. Климатик Тошиба RAS-107SKV/SAV-E5 – Климатици София | Климатици София цени | Климатици София в промоция |

  […] Енергиен клас А Дистанционно управление в комплекта EER – 3.29 SEER – 5.10 COP – 3.81 SCOP – 4.50 Размери […]


 14. Климатик Тошиба RAS-137SKV/SAV-E5 – Климатици София | Климатици София цени | Климатици София в промоция |

  […] Енергиен клас А Дистанционно управление в комплекта EER – 3.24 SEER – 5.90 COP – 3.68 SCOP – 3.80 Размери […]


 15. Климатици София | Климатици София цени | Климатици София в промоция |

  […] мощност – 4.25 (0.9-5.0) kW Енергиен клас – A EER – 3.23 COP – 3.61 Ниво на звуковото налягане – 21 dB(A) […]


 16. Климатик Тошиба RAS-137SKV/SAV-E5 – Климатици Русе | Климатици Русе цени | Климатици Русе в промоция |

  […] Енергиен клас А Дистанционно управление в комплекта EER – 3.24 SEER – 5.90 COP – 3.68 SCOP – 3.80 Размери […]


 17. Климатик Самсунг AR12FSFTKWQNZE/XZE (Borocay) – Климатици Бургас |

  […] EER – 3.21 […]


 18. Климатик Midea MSP2-12HRFN1 – Климатици Бургас |

  […] EER – 4.38 […]


 19. CS-F28DTE5/CU-YL28HBE5 – Климатици Бургас |

  […] EER – 3.23 […]


 20. Таванно-подови климатици на Panasonic на пазара? |

  […] Енергиен клас B Дистанционно управление в комплекта EER – 3.01 COP – 3.42 Размери (вътрешно тяло) – 540 х 1028 х 200 […]


 21. Климатик Панасоник KIT-E21MKE – Климатици Русе | Климатици Русе цени | Климатици Русе в промоция |

  […] мощност – 6.3 (0.9-7.1) kW EER – 2.85 Ел. консумация при охлаждане – 2.21 (0.215-2.54) kW COP – 3.43 […]


 22. Климатик Панасоник KIT-E21MKE – Климатици София |

  […] EER – 2.85 […]


 23. Външно тяло мултисплит Дайкин 2MXS50H – Климатици Бургас |

  […] EER – 3.94 […]


 24. Външно тяло мултисплит Дайкин 3MXS68G – Климатици Бургас |

  […] EER – 3.28 […]


 25. Външно тяло мултисплит Дайкин 4MXS68F – Климатици Бургас |

  […] EER – 4.00 […]


 26. Външно тяло мултисплит Дайкин 4MXS80E – Климатици Бургас |

  […] EER – 3.10 […]


 27. DAIKIN Климатик FTXS20K/RXS20L – Климатици Бургас |

  […] EER – 4.65 […]


 28. DAIKIN Климатик FTXS25K/RXS25L – Климатици Бургас |

  […] EER – 4.39 […]


 29. DAIKIN Климатик FTXS35K/RXS35L – Климатици Бургас |

  […] EER – 4.07 […]


 30. DAIKIN Климатик FTXS42K/RXS42L – Климатици Бургас |

  […] EER – 3.56 […]


 31. DAIKIN Климатик FTXS50K/RXS50L – Климатици Бургас |

  […] EER – 3.55 […]


 32. DAIKIN Климатик FTXS60G/RXS60L – Климатици Бургас |

  […] EER – 3.02 […]


 33. DAIKIN Ururu Sarara Климатик FTXZ25N/RXZ25N – Климатици Бургас |

  […] EER – 6.10 (A) […]


 34. DAIKIN Ururu Sarara Климатик FTXZ35N/RXZ35N – Климатици Бургас |

  […] EER – 5.30 (A) […]


 35. DAIKIN Ururu Sarara Климатик FTXZ50N/RXZ50N – Климатици Бургас |

  […] EER – 4.55 (A) […]


Можете да оставите своето мнение или да ни зададете въпрос

С натискането на бутона за изпращане декларирате, че сте съгласни с общите условия и правилата на ползване на страницата. Всички мнения се задържат за одобрение от редактор. Ако не виждате в момента мнението си не е необходимо да го изпращате повече от един път.Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.