Кандидатстване на фирми и предприятия по Енергийна Ефективност.

От средата на май всички малки и средни предприятия в страната могат да кандидатстват за субсидии по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“, която се изпълнява съвместно от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Според предварителни изчисления от бюджета на програмата, който е 300 млн. евро, ще могат да се възползват между 600 и 1000 фирми, решили да инвестират в eнергийноефективни проекти. Схемата ще работи до края на 2013 г., когато приключва сегашният срок за усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз (ЕС).

Фирмите могат да кандидатстват за финансиране с проекти за енергийна ефективност, както и за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това означава, че ще се плаща за инвестиции в машини, съоръжения, оборудване и системи за енергийно управление, които намаляват потреблението на енергия за единица продукция. Задължителният минимум спестена енергия трябва да е 10%.

ВЕИ проектите трябва да са свързани единствено със собствените нужди на предприятието и да използват соларна, геотермална или термопомпена технология, както и биомаса, но само ако е от собствени отпадъци на фирмата. Други примери за възможни проекти са: подмяна на старите котли на въглища с модерни газови инсталации, на неефективни вентилационни системи с енергийно по-ефективни, внедряване на инсталации с комбинирано производство на топлина и енергия и др.

150 млн. евро идват по линия на оперативна програма „Конкурентоспособност” и ще бъдат отпуснати безвъзмездно. Безвъзмездната помощ ще бъде между 30 и 50% от стойността на инвестицията, но не повече от 2 млн. лв. за един проект. Размерът на безвъзмездните разходи ще зависи от избрания подход за изпълнение. При т. нар. технологично ориентирани проекти субсидията е по-малка – 30%, но пък и изискванията са по-облекчени. При тези проекти не се изисква извършване на енергиен одит, а кандидатът може да избере необходимите му материали и оборудване от специфичния за програмата списък LEME (list of eligible materials and equipment).
За по-големите и по-сложни инвестиции грантът е 40%, но в този случай фирмата задължително минава през енергиен одит. Компаниите могат да получат допълнително 10%, ако изпълняват определени условия – например доброволно провеждане на енергиен одит при малките проекти или инвестиции в когенерации, ВЕИ за нуждите на предприятието и преминаването към по-екологично гориво. Ще се насърчават и проекти в някои по-енергоемки сектори като производство на хлебни и тестени изделия, подготовка и предене на текстилни влакна, производство на стъкло, производство на керамични изделия, цимент и др.

Другите 150 млн. лв. са предоставени от ЕБВР и ще се усвояват под формата на нисколихвени кредити за инвестиции в енергоспестяващи технологии и за възобновяеми енергийни източници, водещи до намаляване на разходите на бизнеса. Парите ще бъдат отпускани от шест търговски банки посредници: „Алианц банк България“, „Банка ДСК“, „МКВ Юнионбанк““, ПроКредитбанк България“, „Райфайзенбанк България“ и „УниКредит Булбанк“. Всяка банка ще определя на пазарен принцип лихвите по заемите според кредитния риск на конкретния проект.
Предстои МИЕТ да избере две компании – асистенти по програмата – технически и по верификацията, които ще оценяват допустимите инвестиции и ще отпускат субсидиите. Докато това се случи, оценката на проектите ще се извършва от Агенцията за енергийна ефективност.

Предвидени са редица облекчения за кандидатите. При кандидатстването по тази програма фирмите биха могли още в началото да разберат от асистента дали техните оферти отговарят на нормативните изисквания, без да е нужно да чакат административна проверка на целия проект и едва след това да представят изискваните три оферти от доставчиците на оборудването (каквато е досегашната практика).

Предварителният енергиен одит, който ще се прави на предприятията, също ще се покрива с одобрените субсидии, като максималната сума за тази цел е до 20 хил. лв. Вече има и списък с одобрени енергийни одитори.
„Това е пилотен проект, при който финансовите институции са участници в процеса“, коментира Дилян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма. По неговите думи съчетаването на кредитната линия на ЕБВР със субсидията по оперативната програма подпомага успешната реализация на проектите. Министърът припомни, че през последните години е имало случаи на спечелени проекти, от които компаниите е трябвало да се откажат заради липса на съфинансиране.

Новост е, че кандидатите за субсидии по оперативна програма „Конкурентоспособност” ще бъдат обслужвани от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката и енергетиката, а не в Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия каквато бе досегашната практика.
Причината е, че бе взето решение за сливането на т. нар междинно звено в агенцията с дирекцията, която изпълняваше функция само на управляващ орган. Сега цялата дейност по одобряване на проектите на фирмите, сключването но договорите, последващите проверки и изплащането на субсидиите ще се извършва от дирекцията в министерството.

Надеждата е, че това ще съкрати бюрокрацията, както и времето за одобрение на проектите и ще премахне досегашната практика на „прехвърляне на топката” от агенцията към министерството и обратно.
Общият бюджет на програма „Конкурентоспособност” за целия период е над 1.162 млрд. евро, до момента са изплатени едва 25% от този ресурс.

 

Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.